<th id="lhfwx"><option id="lhfwx"></option></th>

<object id="lhfwx"></object>

  <code id="lhfwx"></code>

   1. <object id="lhfwx"></object>

    德國蒂森焊材
    上架時間:
    2018-08-31
    詳細說明

    由于產品型號眾多,不能一一列出,更多產品型號,請來電詳詢!

     

    德國蒂森焊材Thyssen簡介如下:注:(因為資料太多,網站上只上了一部分,如有需要來電索要)


    產品牌號

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN…

    SH Schwarz 3 T

    5.5:

    E8013-G

    1599:

    E Mo R 12

    SH Schwarz 3 TR

    5.5:

    E8013-G

    1599:

    E Mo R 12

    SH Kupfer 1 TR

    5.5:

    E8013-G

    1599:

    E CrMo 1 R 12

    Phoenix Blau Mo

    5.5:

    E7011-A1

    1599:

    E Mo R 11

    SH Schwarz 3 K

    5.5:

    E7015-G
    (~A1)

    1599:

    E MoB 42 H5

    SH Schwarz 3 KR

    5.5:

    E7015-G
    (~A1)

    1599:

    E MoB 42 H5

    SH Schwarz 3 MK

    5.5:

    E7018-G
    (~A1)

    1599:

    E MoB 42 H5

    SH Schwarz 3 K Ni

    5.5:

    E9018-G

    499:

    E 50 4 1 NiMo B 42 H5

    Thyssen NiMo 100

    5.5:

    E10018-G
    (~D2)

    757:

    E 62 4 Mn 1 NiMo B 42 H5

    產品牌號

    分類標準及標號

    AWS 5.5:

    EN1599:

    Phoenix Chromo 1 K

    E8018-B2

    E CrMo 1 B 42 H5

    Thyssen Chromo 1

    E8018-B2

    E CrMo 1 B 42 H5

    SH Kupfer 1 K

    E8018-B2

    E CrMo 1 B 42 H5

    SH Kupfer 1 KC

    E8018-G(~B2)

    EZ CrMo 1 B 42 H5

    SH Kupfer 3 K

    E9015-G

    E CrMo 1 B 42 H5

    SH Kupfer 3 KC

    E9015-G

    EZ CrMoV 1 B 42 H5

    SH Chromo 2 KS

    E9015-B3

    E CrMo 2 B 42 H5

    Thyssen Chromo 2 V

    E9015-G

    E CrMo 2 V B 42 H5

    Thyssen Chromo 3 V

    E9015-G

    E CrMo 3 V B 42 H5

    Thyssen Chromo 5

    E8015-B6

    E CrMo 5 B 42 H5

    Thyssen Chromo 9 V

    E9015-B9

    E CrMo 9 1 B 42 H5

    Thyssen Chromo T 91

    E9015-B9

    -

    Thermanit MTS 4

    -

    E CrMoWV 12 B 42 H5

    Thermanit MTS 616

    E9015-G(~B9)

    EZ CrMoWV 9 0.5 2 B 42 H5

    Thermanit MTS 911

    E9015-G(~B9)

    E CrMo 9 1 1 B 42 H5

    細晶粒低合金結構鋼電焊條 (Fine Grained Low-Alloyed Structural Steels SMAW

    產品牌號

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN…

    Phoenix 120 K

    5.1:

    E7018-1

    499:

    E 42 5 B 32 H5

    SH Grün K 70

    5.5:

    E8018-G

    499:

    E 46 4 B 42 H5

    SH Schwarz 3 K

    5.5:

    E7015-G
    (~A1)

    1599:

    E MoB 42 H5

    SH Schwarz 3 MK

    5.5:

    E7018-G
    (~A1)

    1599:

    E MoB 42 H5

    SH Schwarz 3 K Ni

    5.5:

    E9018-G

    499:

    E 50 4 1 NiMo B 42 H5

    SH V 370

    5.5:

    E8018-C3

    499:

    E 46 6 1 Ni B 42 H5

    SH V 1

    5.5:

    E8018-G
    (~C3)

    499:

    E 50 6 Mn 2 Ni B 42 H5

    SH Ni 2 K 70

    5.5:

    E8018-C1

    499:

    E 46 6 2 Ni B 42 H5

    SH Ni 2 K 90

    5.5:

    E10018-M

    757:

    E 55 5 NiMo B 42 H5

    SH Ni 2 K 100

    5.5:

    E11018-M

    757:

    E 69 5 Mn 2 NiCrMo B 42 H5

    SH Ni 2 K 130

    5.5:

    E12018-G
    (~M)

    757:

    E 89 4 Mn 2 Ni 1CrMo B 42 H5

    低溫鋼實心、藥芯焊絲(Low-Alloyed Structural Steels GTAW rods/wires, GMAW,

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN…

    Union I 1,2 Ni

    GTAW

    5.28:

    ER80S-G

    1668:

    W3Ni1

    Union I 5 Ni

    GMAW

    5.28:

    ER80S-G

    440:

    G463CG3Ni1/G505MG3Ni1

    Union I 2,5 Ni

    GTAW

    5.28:

    ER80S-Ni2

    1668:

    W2Ni2

    Union Ni 2,5

    GMAW

    5.28:

    ER80S-Ni2

    440:

    G506MG2Ni2

    高強鋼實心焊絲(High Tensile Steels GTAW rods/wires and GMAW w

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A5.28:

    G EN 12534:

    Union MoNi

    GMAW

    ER90S-G

    G Mn3Ni1Mo

    Union NiMoCr

    GMAW

    ER100S-G(~1)

    G Mn4Ni1,5CrMo

    Union X 85

    GMAW

    ER110S-G

    G Mn4Ni1,5CrMo

    Union X 90

    GMAW

    ER120S-G

    G Mn4Ni2CrMo

    Union X 96

    GMAW

    ER120S-G

    G Mn4Ni2,5CrMo

    抗蠕變鋼實心、藥芯焊絲(Creep Resistant Low-Alloyed Steels GTAW rods/wires, GMAW

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A5.28:

    EN…

    Union I Mo

    GTAW

    ER80S-G

    1668:
    12070:

    W2Mo
    W MoSi

    Union I Mo*

    GMAW

    ER80S-G

    440:
    12070:

    G2Mo
    G MoSi

    Thyssen MV Mo*

    MCAW

    ER80C-G H4

    758:
    12071:

    T 46 2 Mo M M 2 H5
    T Mo MM 2 H5

    保護氣體為M21(氬氣+15至25%CO2

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN…

    Union I CrMo

    GTAW

    5.28:

    ER80S-G

    12070:

    W CrMo 1 Si

    Union I CrMo*

    GMAW

    5.28:

    ER80S-G

    12070:

    G CrMo 1 Si

    Thyssen MV CrMo

    MCAW

    5.28:

    E80C-B2 H4

    12071:

    T CrMo1 MM2 H5

    Union I CrMo 910

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W CrMo 2 Si

    Union I CrMo 910*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G CrMo 2 Si

    Union I Cr 2 WV

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W ZCrWV2

    Union I Cr 2 WV*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G ZCrWV2

    Union I CrMoVTi B

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W ZCrMoV2

    Union I CrMoVTi B*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G ZCrMoV2

    Union I CrMo 5

    GTAW

    5.28:

    ER80S-B6

    12070:

    W CrMo 5 Si

    Union I CrMo 5*

    GMAW

    5.28:

    ER80S-B6

    12070:

    G CrMo 5 Si

    Thermanit MTS 3

    GTAW

    5.28:

    ER90S-B9

    12070:

    W CrMo 9 1

    Thermanit MTS 3*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-B9

    12070:

    G CrMo 9 1

    Thermanit MTS 3 FD*

    MCAW

    5.28:

    E90C-B9 H4

    12071:

    T ZM M 2 H5

    Thermanit MTS 4 Si

    GTAW

    -

    -

    12070:

    W CrMoWV 12 Si

    Thermanit MTS 4 Si*

    GMAW

    5.9:

    ≈ER505

    12070:

    G CrMoWV 12 Si

    Thermanit MTS 616

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5

    Thermanit MTS 616*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5

    Thermanit MTS 911

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W Z CrMoWVNb 9 1 1

    Thermanit MTS 911*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G Z CrMoWVNb 9 1 1

    耐大氣腐蝕鋼實心焊絲(Weatherproof Steels GMAW wires)

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN

    Union Patinax**

    GMAW

    5.18:

    ER70S-G

    440:

    G423CG0/G464MG0

    *保護氣體為M21(氬氣+15至25%CO2)
    產品牌號

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN…

    Phoenix 120 K

    5.1:

    E7018-1

    499:

    E 42 5 B 32 H5

    SH Grün K 70

    5.5:

    E8018-G

    499:

    E 46 4 B 42 H5

    SH Schwarz 3 K

    5.5:

    E7015-G
    (~A1)

    1599:

    E MoB 42 H5

    SH Schwarz 3 MK

    5.5:

    E7018-G
    (~A1)

    1599:

    E MoB 42 H5

    SH Schwarz 3 K Ni

    5.5:

    E9018-G

    499:

    E 50 4 1 NiMo B 42 H5

    SH V 370

    5.5:

    E8018-C3

    499:

    E 46 6 1 Ni B 42 H5

    SH V 1

    5.5:

    E8018-G
    (~C3)

    499:

    E 50 6 Mn 2 Ni B 42 H5

    SH Ni 2 K 70

    5.5:

    E8018-C1

    499:

    E 46 6 2 Ni B 42 H5

    SH Ni 2 K 90

    5.5:

    E10018-M

    757:

    E 55 5 NiMo B 42 H5

    SH Ni 2 K 100

    5.5:

    E11018-M

    757:

    E 69 5 Mn 2 NiCrMo B 42 H5

    SH Ni 2 K 130

    5.5:

    E12018-G
    (~M)

    757:

    E 89 4 Mn 2 Ni 1CrMo B 42 H5    低溫鋼實心、藥芯焊絲(Low-Alloyed Structural Steels GTAW rods/wires, GMAW,

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN…

    Union I 1,2 Ni

    GTAW

    5.28:

    ER80S-G

    1668:

    W3Ni1

    Union I 5 Ni

    GMAW

    5.28:

    ER80S-G

    440:

    G463CG3Ni1/G505MG3Ni1

    Union I 2,5 Ni

    GTAW

    5.28:

    ER80S-Ni2

    1668:

    W2Ni2

    Union Ni 2,5

    GMAW

    5.28:

    ER80S-Ni2

    440:

    G506MG2Ni2

    高強鋼實心焊絲(High Tensile Steels GTAW rods/wires and GMAW w

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A5.28:

    G EN 12534:

    Union MoNi

    GMAW

    ER90S-G

    G Mn3Ni1Mo

    Union NiMoCr

    GMAW

    ER100S-G(~1)

    G Mn4Ni1,5CrMo

    Union X 85

    GMAW

    ER110S-G

    G Mn4Ni1,5CrMo

    Union X 90

    GMAW

    ER120S-G

    G Mn4Ni2CrMo

    Union X 96

    GMAW

    ER120S-G

    G Mn4Ni2,5CrMo

    抗蠕變鋼實心、藥芯焊絲(Creep Resistant Low-Alloyed Steels GTAW rods/wires, GMAW

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A5.28:

    EN…

    Union I Mo

    GTAW

    ER80S-G

    1668:
    12070:

    W2Mo
    W MoSi

    Union I Mo*

    GMAW

    ER80S-G

    440:
    12070:

    G2Mo
    G MoSi

    Thyssen MV Mo*

    MCAW

    ER80C-G H4

    758:
    12071:

    T 46 2 Mo M M 2 H5
    T Mo MM 2 H5

    低溫鋼實心、藥芯焊絲(Low-Alloyed Structural Steels GTAW rods/wires, GMAW,

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN…

    Union I 1,2 Ni

    GTAW

    5.28:

    ER80S-G

    1668:

    W3Ni1

    Union I 5 Ni

    GMAW

    5.28:

    ER80S-G

    440:

    G463CG3Ni1/G505MG3Ni1

    Union I 2,5 Ni

    GTAW

    5.28:

    ER80S-Ni2

    1668:

    W2Ni2

    Union Ni 2,5

    GMAW

    5.28:

    ER80S-Ni2

    440:

    G506MG2Ni2

    高強鋼實心焊絲(High Tensile Steels GTAW rods/wires and GMAW

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A5.28:

    G EN 12534:

    Union MoNi

    GMAW

    ER90S-G

    G Mn3Ni1Mo

    Union NiMoCr

    GMAW

    ER100S-G(~1)

    G Mn4Ni1,5CrMo

    Union X 85

    GMAW

    ER110S-G

    G Mn4Ni1,5CrMo

    Union X 90

    GMAW

    ER120S-G

    G Mn4Ni2CrMo

    Union X 96

    GMAW

    ER120S-G

    G Mn4Ni2,5CrMo

    抗蠕變鋼實心、藥芯焊絲(Creep Resistant Low-Alloyed Steels GTAW rods/wires, GMAW

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A5.28:

    EN…

    Union I Mo

    GTAW

    ER80S-G

    1668:
    12070:

    W2Mo
    W MoSi

    Union I Mo*

    GMAW

    ER80S-G

    440:
    12070:

    G2Mo
    G MoSi

    Thyssen MV Mo*

    MCAW

    ER80C-G H4

    758:
    12071:

    T 46 2 Mo M M 2 H5
    T Mo MM 2 H5

    *:保護氣體為M21(氬氣+15至25%CO2

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN…

    Union I CrMo

    GTAW

    5.28:

    ER80S-G

    12070:

    W CrMo 1 Si

    Union I CrMo*

    GMAW

    5.28:

    ER80S-G

    12070:

    G CrMo 1 Si

    Thyssen MV CrMo

    MCAW

    5.28:

    E80C-B2 H4

    12071:

    T CrMo1 MM2 H5

    Union I CrMo 910

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W CrMo 2 Si

    Union I CrMo 910*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G CrMo 2 Si

    Union I Cr 2 WV

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W ZCrWV2

    Union I Cr 2 WV*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G ZCrWV2

    Union I CrMoVTi B

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W ZCrMoV2

    Union I CrMoVTi B*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G ZCrMoV2

    Union I CrMo 5

    GTAW

    5.28:

    ER80S-B6

    12070:

    W CrMo 5 Si

    Union I CrMo 5*

    GMAW

    5.28:

    ER80S-B6

    12070:

    G CrMo 5 Si

    Thermanit MTS 3

    GTAW

    5.28:

    ER90S-B9

    12070:

    W CrMo 9 1

    Thermanit MTS 3*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-B9

    12070:

    G CrMo 9 1

    Thermanit MTS 3 FD*

    MCAW

    5.28:

    E90C-B9 H4

    12071:

    T ZM M 2 H5

    Thermanit MTS 4 Si

    GTAW

    -

    -

    12070:

    W CrMoWV 12 Si

    Thermanit MTS 4 Si*

    GMAW

    5.9:

    ≈ER505

    12070:

    G CrMoWV 12 Si

    Thermanit MTS 616

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5

    Thermanit MTS 616*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5

    Thermanit MTS 911

    GTAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    W Z CrMoWVNb 9 1 1

    Thermanit MTS 911*

    GMAW

    5.28:

    ER90S-G

    12070:

    G Z CrMoWVNb 9 1 1

    耐大氣腐蝕鋼實心焊絲(Weatherproof Steels GMAW wires)

    產品牌號

    類別

    分類標準及標號

    AWS A…

    EN

    Union Patinax**

    GMAW

    5.18:

    ER70S-G

    440:

    G423CG0/G464MG0

    *保護氣體為M21(氬氣+15至25%CO2    加載中
    <th id="lhfwx"><option id="lhfwx"></option></th>

    <object id="lhfwx"></object>

     <code id="lhfwx"></code>

      1. <object id="lhfwx"></object>

       无码人妻h动漫_亚洲欧美视频免是免费观看_亚洲综合欧美在线一区_边做饭边被躁在线播放-首页